ABSOLWENCI 2002
Abucka  Justyna Janikowska  Barbara Prejs  Dagmara
Adamczuk Karol Januszewska  Anna Radziejewska  Magdalena
Andrzejewski  Piotr Jefimik  Marcin Rejman  Karolina
Andrzejewski Paweł Kamiński  Krzysztof Roszczyk  Ramona
Beller  Kalina Karpowicz  Monika Rybka  Agata
Bendziński  Łukasz Kaźmierczak  Anna Rybka  Martyna
Berendt  Justyna Klawińska  Małgorzata Rychlik  Marzena
Biegajło  Hanna Koba  Agnieszka Ryniawiec  Dorota
Bierestowski  Michał Kokot  Urszula Siuda  Jadwiga
Błaszak  Iwona Kopeć  Bartosz Sławek  Bartosz
Bończyk  Maciej Kowalczyk  Joanna Słuja  Paweł
Borkowska  Marta Kuc  Agata Sobczyk  Anna
Borkowski  Marek Kukła  Piotr Sobolewski  Grzegorz
Borowska  Daria Kupczyk  Jakub Socha  Marta
Brok  Dorota Kurnyta  Karolina Solarska  Karolina
Brzechwa  Anna Lange   Magdalena Sosińska  Marta
Budziak  Klaudia Laskowska  Ewelina Staszak  Maciej
Bugała  Anna Lasz  Anna Stefanów  Łukasz
Burneta  Bartłomiej Łepkowska  Ewelina Stępień  Marta
Byra  Piotr Łucka  Marta Stępniak  Sylwia
Całujek  Agnieszka Majdańska  Anna Stodulski  Damian
Chitro  Żaneta Maksymczak   Marek Strama  Marta
Chmielewska  Marta Malec  Łukasz Szczepańska  Barbara
Chruszcz  Iwona Maliszewska  Anna Szcześniak  Przemysław
Cicha  Jolanta Mazurkiewicz  Jakub Szerszeń  Kamila
Cichy  Arkadiusz Miśko  Martyna Szulc  Tomasz
Ćwieląg  Irmina Moniuszko  Marta Szykulska  Monika
Dabińska  Katarzyna Mosiołek  Anna Szymajda   Agnieszka
Darmochwał  Laura Motykiewicz  Marzena Tadajewska  Justyna
Dąbrowska  Mirosława Muraszko  Tomasz Talkowski  Seweryn
Drewniak  Bartosz Myśków  Adam Tarasewicz  Kamila
Duda  Tomasz Niemirowski  Wojciech Tatarynowicz  Kamia
Dulat  Mateusz Nowak  Marcin Toporyńska  Marta
Duraj  Anita Nowotnik  Marcin Trznadel  Edyta
Fedurek  Ilona Olszewska  Monika Turzańska  Małgorzata
Fiszer  Magdalena Owczarek  Marcela Ulewicz  Alicja
Flak  Natalia Pacześniowska  Agnieszka Vogt  Marzena
Gancarska  Małgorzata Pańczyk  Łukasz Waszkiewicz  Joanna
Garuch  Krystyna Parzyk  Paweł Wilczak  Agnieszka
Gawrońska  Marzena Permoda  Anna Wisłocka Wioletta
Gębarski  Andrzej Permoda Maria Katarzyna Witkowska  Agnieszka
Głębska  Agata Piątek  Joanna Worobiej  Paulina
Gocłowska  Barbara Piątek  Magdalena Woronko  Krzysztof
Gostyńska  Patrycja Piechaczek  Patrycja Zielińska  Lucyna
Grabowski  Radosław Pietraszko  Anna Zieliński  Hubert
Grębska  Ewelina Piotrowski  Piotr Zwolińska  Anna
Gwoździewska  Magdalena Pisarczyk  Arkadiusz Zygiel  Urszula
Hospod  Anna Piwień  Agata Żelazna  Katarzyna
Hryciuk  Marcin Piwowarczyk  Urszula Żmuda  Justyna
Hubisz  Marcin Potera  Alicja Żywina  Izabela
Ignaczak  Kamila Pracz  Natalia