WSPOMNIENIE SOLIDARNOŚCI
W MOJEJ RODZINIE
         

 

     Taką nazwę nosił konkurs ogłoszony jeszcze jesienią 2010, w roku trzydziestolecia powstania NSZZ "Solidarność". Konkurs zorganizowała Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie, a był on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu głogowskiego  i  miasta Przemków.  Prace miały dotyczyć wydarzeń z lat 1980-1989, przekazanych uczestnikom przez członków rodziny, przyjaciół oraz znajomych. Celem konkursu było uczczenie 30 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", przybliżenie młodym Polakom historii "Solidarności", ocalenie od zapomnienia tych działań Polaków, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 roku oraz ukazywanie wielkich wydarzeń historycznych z perspektywy "małej ojczyzny". Patronat nad konkursem  objęli, co znacznie podniosło jego rangę:

* Przewodniczący Zarządu  Regionu NSZZ "Solidarność" Zagłębie Miedziowe  

Bogdan Orłowski

* Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu prof. Włodzimierz

   Suleja

* Prezydent miasta Głogowa Jan Zubowski

* Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz

 

Konkurs był rozgrywany w czterech kategoriach:

* Prace plastyczne - szkoły podstawowe

* Prace pisemne-opowiadanie, prezentacja multimedialna oraz film - gimnazja

   i szkoły ponadgimnazjalne.

 

W konkursie udział wzięło 95 uczniów. Na konkurs wpłynęło 59 prac plastycznych, 8 prac pisemnych oraz 15 prac multimedialnych (prezentacje i filmy). 

Wyniki konkursu:

W kategorii -  prace plastyczne.

 

             I miejsce - Barbara Jacieczko SP-12 Głogów, opiekunki Urszula Gała, Małgorzata

                                                                         Olejnik

             II miejsce - Wiktor Godlewski SP-7 Głogów, opiekun Jolanta Trzaniec

             II miejsceMonika Petrus SP-14 Głogów, opiekun Agnieszka Czechowska

 

             III miejsce - Bartosz Gajosek SP-12 Głogów, opiekunki Urszula Gała, Małgorzata

                                                                               Olejnik

             III miejsce - Weronika Kosmala Szkoła Podst. w  Przedmościu, opiekun Marzena Dziewienis

             III miejsce - Barbara Naparło SP-12 Głogów, opiekunki Urszula Gała, Małgorzata Olejnik

                                                                                 

           Wyróżnienia:

           Angelika Matysik SP Serby,  opiekun Manika Marut-Fras

           Michał Smorczewski SP Przedmość,  opiekun Marzena Dziewienis

           Katarzyna Konarska SP-2 Głogów, opiekun Renata Niewiarowska

           SP-12: Magdalena Janik, Klaudia Kielin, Patrycja Kielin,

           opiekunki Urszula Gała, Małgorzata Olejnik

           SP-14: Malwina Fiedziuk, Karolina Olejnik, Natalia Krzysik, Piróg Julita,

           opiekunki - Agnieszka Czechowska, Mirosława Penkin.

 

W kategorii- prace pisemne.

Przyznano trzy równorzędne  pierwsze miejsca:

 * Miron Cholewa Gimnazjum 1 Głogów , tytuł pracy "Skarbnik Solidarności"

* Ada Czajkowska i Agata Ściebura Gimnazjum 1 Głogów -"Ta praca, to wolontariat mojego życia"

   Opiekun - Jolanta Peciak        

* Anna Jacieczko Gimnazjum 5 Głogów, "Tajemnica pewnego krzyża", opiekun Jolanta Tokarz

    Nie przyznano miejsca 2

Trzecie miejsce - Agnieszka Ogrodnik Gimnazjum 2 Głogów, opiekun Tamara Chojnacka

 

W kategorii - prezentacja multimedialna

1 miejsce Agata Przybylska Gimnazjum 5 Głogów, tytuł pracy "Z drugiej strony lady",

                 opiekun Małgorzata Zarubajko

2 miejsce Filip Piechocki Gim. 5 Głogów,  "Czułem się jak kapelan" opiekun Małgorzata

                Zarubajko

3 miejsce Małgorzata Machera Gimnazjum 3 Głogów,  "Wywiad z tatą",

                opiekun Przemysław Bożek

 

Wyróżnienie: Patrycja Gellner, Mateusz Porzucek, Michał Wilk - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, opiekun Bogusław Toporowski

 

W kategorii – film

1 miejsce Jakub Wieczorek Gimnazjum 1 Głogów,  tytuł pracy "Zakurzone wspomnienia",

                opiekun Jolanta Peciak

2 miejsce Piotr Marszałek, Jakub Miska, Wojciech Majka Gimnazjum 3 Głogów,

                opiekun Przemysław Bożek

3 miejsce Magdalena Stopiak, Aleksandra Forycka  Gimnazjum 3 Głogów,

                opiekun Przemysław Bożek    

 

Łącznie dzięki hojności darczyńców zostało nagrodzonych 33 uczestników konkursu. Pozostali otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.

Wszystkie prace oceniło jury w składzie:

Ludwik Lehman - przewodniczący oraz Elżbieta Chylińska, Aurelia

Koziar-Babicz, Janusz Leciej i Adam Orzech.

 

Podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów i nagród odbyło się

31 marca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie w czasie uroczystej gali w obecności wielu znakomitych gości i uczestników konkursu.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Narodowego przez dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie, co wywołało wiele wzruszenia wśród zgromadzonych. Następnie prowadzący uroczystość - Jolanta Peciak i Bogusław Mielcarek, przywitali zebranych, wymienili patronów konkursu i przybliżyli cel konkursu. Piękne słowa do dzieci i młodzieży skierował Przewodniczący Zarządu  Regionu NSZZ "Solidarność" Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski. W imieniu Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu głos zabrał dr Łukasz Sołtysik, który przybliżył historię "Solidarności" na Ziemi Głogowskiej.  Następnie został profesjonalnie wykonany przez młodzież z Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 5 w Głogowie montaż słowno-muzyczny „Raport z oblężenia". Montaż przygotowali Jolanta Peciak z Gimnazjum nr 1 w Głogowie i Bogusław Mielcarek z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.

Następnie obejrzano pracę "Z drugiej strony lady", która zajęła I miejsce w kategorii prezentacji multimedialnej oraz pracę "Zakurzone wspomnienia" w kategorii film, natomiast wszystkie prace plastyczne wyeksponowano w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Na zakończenie wspólnie odśpiewano pieśń Jana Pietrzaka "Żeby Polska była Polską".

 

Przygotowanie konkursu i uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury wymagało wiele pracy i wysiłku wielu osób.

Szczególne podziękowania dla Jolanty Peciak z Gimnazjum nr 1 w Głogowie.

 

Podziękowanie za przygotowanie konkursu i uroczystej gali dla członków prezydium MK POiW NSZZ "Solidarność" w Głogowie:

Aurelii  Koziar-Babicz

Jadwigi Nowak

Janusza Lecieja

 

Podziękowanie za oprawę muzyczną montażu słowno-muzycznego:

„Raport z oblężenia” dla:

Małgorzaty Hudziak z Gimnazjum nr 3

Krzysztofa Kwiecińskiego z Gimnazjum nr 3

Katarzyny Woroniec z Gimnazjum nr 1 i SP-6 

 

Za koordynację całości przedsięwzięcia odpowiadał Bogusław Mielcarek.

 

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali:

* Przewodniczący Zarządu  Regionu NSZZ "Solidarność" Zagłębie Miedziowe  

Bogdan Orłowski

* Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu prof. Włodzimierz

   Suleja

* Prezydent miasta Głogowa Jan Zubowski

* Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz

* Ppłk Piotr Mielniczuk -  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie

* Cezary Młyńczak -  Wydział Promocji i Współpracy z zagranicą Urzędu Miasta

                                    w  Głogowie

* Tomasz Kumczyk - Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Głogowie

* Przemysław Bożek- radny Rady Miejskiej w Głogowie

                                                                                        Bogusław Mielcarek

                                                           Sekretarz MK POiW NSZZ Solidarność w Głogowie

                                                                                        Koordynator konkursu

                                                                  „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”


Dzięki życzliwości dyr. Tomasza Kuziaka strona jest umieszczona w domenie II LO im. M. Kopernika w Głogowie