II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie

 

 

 

                                               

 

 

NASZA SZKOŁA PO LATACH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast wstępu...

 

 

   Ktoś powiedział kiedyś, że tylko przyjaźnie zawarte w młodości są prawdziwe i trwają przez całe życie. Cztery lata nauki w II Liceum Ogólnokształcącym przyniosły mi wiele takich przyjaźni, które wciąż trwają, rozwijają się i myślę, że będą ze mną na zawsze.

    II Liceum zostanie w mojej pamięci jako szkoła młoda, dynamicznie rozwijająca się, do której przychodziło się z radosnym drżeniem w sercu, nadzieją na kolejny ciekawy dzień nauki i spotkanie przyjaciół. Pamiętam niekonwencjonalnie prowadzone lekcje, atmosferę życzliwości i partnerstwa jaką stwarzali nauczyciele. Często wspominam ich cierpliwość, wyrozumiałość i tolerancję w stosunku do mnie - urodzonej humanistki, która nie przepadała za przedmiotami ścisłymi.

    Do II Liceum Ogólnokształcącego szło się chętnie, nie tylko na lekcje, spędzałam tam wiele czasu również na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

 

 

O II LO mówić będę zawsze, że to MOJA SZKOŁA...

 

 

 

 

 

Urszula Drozd

Absolwentka (1993)

 

 

 

 

 

 

 

 

1988/89

 

   1 września 1988 roku zaczyna się na dobre historia II Liceum Ogólno-kształcącego w Głogowie. Organizatorem szkoły z ramienia ówczesnych władz oświatowych był inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego mgr inż. Stanisław Knurowski, którego możemy uznać za twórcę tej szkoły. W większości to on bowiem dobierał pierwszą kadrę pedagogiczną i jego zaangażowanie w  tej sprawie było bardzo widoczne. Naukę rozpoczęło ponad dwustu uczniów. Trzy klasy drugie, (przeniesione z I LO) i cztery klasy pierwsze przyjęte w czerwcu w wyniku egzaminów wstępnych. Równolegle naukę kontynuowały  klasy siódme i ósme likwidowanej sukcesywnie Szkoły Podstawowej Nr 3. Pracę rozpoczęli nauczyciele: Ryszard Gola - dyrektor szkoły (nauczyciel historii) i pełniący obowiązki wicedyrektora Józef Wilczak (nauczyciel muzyki). Polonistki Danuta Romańska i Jolanta Budkowska przyjęły obowiązki wychowawczyń klas IIA i IIB. Historyk Stanisław Klucha został wychowawcą IIC. Klasy pierwsze objęli - Krzysztof Iwański - IA, Barbara Ochocka-Najgebauer IB, Roman Bochanysz - IC, Leokadia Klich ID. Pracę podjęli również nauczyciele: Nina Daniłowa (język rosyjski), Jerzy Piczak  (język angielski), Barbara Karolczak i Jolanta Kubiak (biologia), Jan Kruk (przysposobienie obronne), Zbigniew Prejs i Andrzej Świderski (wychowanie fizyczne), Mirosław Rogowski (matematyka), Jan Skubiszak ( zpt -informatyka), Grażyna Staszczuk (chemia) Alicja Szymańska (biblioteka), Krystyna Zawadzka (geografia) i Kinga Domańska (plastyka). 

 

1989/90

 

    W tym roku szkolnym rozpoczęto pierwsze prace innowacyjne nad opracowaniem programu klasy autorskiej o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Autorskie programy profilowe opracowali: Roman Bochanysz - fizyka, Mirosław Rogowski - matematyka, Grzegorz Głowiński - informatyka. Pozostali nauczyciele mieli podobne zadanie, gdyż musieli napisać programy przedmiotów przystosowane do nowej siatki godzin. Program został zatwierdzony przez MEN na wiosnę 1990 roku. Odbyły się wcześniejsze egzaminy wstępne. Tymczasem uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach. Listę startów rozpoczęła w 1989 roku Karolina Adamczak udziałem w Małej Olimpiadzie Matematycznej. Joanna Krassowska została laureatką II stopnia Olimpiady Biologicznej a drużyny sportowe wywalczyły I miejsce w klasyfikacji na najbardziej usportowioną szkołę Głogowa. Na stanowisku wicedyrektora szkoły pracę podjęła Joanna Kowalczyk, nauczyciel matematyki. Pracę podjęli nowi nauczyciele; Anna Zembrzuska i Eugeniusz Niemiec (wych. fiz.), Karina Taudul (pedagogika), Ewa Jeleń (j.francuski), Barbara Paluch (j.niemiecki), Jacek Owczarek (j.polski), Grzegorz Głowiński (informatyka).

 

 

 

1990/91

 

   Naukę rozpoczęły kolejne klasy profilowane, w tym klasa autorska o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, której wychowawcami zostali Jerzy Piczak i Justyna Olszewska.

  Szkołę ukończyli pierwsi absolwenci. Wychowawcami klas maturalnych byli: Danuta Romańska, Jolanta Budkowska i Stanisław Klucha. Wśród 91 maturzystów 38 uzyskało średnią matury 4,0 lub wyższą.  Jacek Wójcikowski, Edyta Gontowska, Justyna Staszak i Karolina Adamczak otwierają listę wzorowych absolwentów II LO. W olimpiadach przedmiotowych: filozoficznej, biologicznej i Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym udział wzięło 10 uczniów reprezentując szkołę we Wrocławiu i Jeleniej Górze na zawodach II stopnia. Pracę rozpoczęli nauczyciele; Robert Bartlett z USA (j.angielski), Lilia Leśkiewicz (j.rosyjski), Justyna Olszewska (j.angielski), Stanisław Knurowski - dotychczasowy Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego i założyciel II LO, jako nauczyciel chemii.

 

 

 

 

 

1991/92

 

      Nastąpiły zmiany kadrowe. Po rezygnacji dyrektora Ryszarda Goli, (który przebywał na urlopie zdrowotnym) Kuratorium Oświaty w Legnicy przeprowadziło konkurs po którym stanowisko objął Roman Bochanysz, dotychczasowy nauczyciel fizyki. Pracę rozpoczął kolejny nauczyciel języka angielskiego z USA - Steven Marx oraz Zofia Męczyńska, nauczyciel fizyki. Drużyna Szkolna PTSM pod kierownictwem Alicji Szymańskiej uzyskała I miejsce w Wojewódzkim Zlocie Młodzieży. Andrzej Buda i Tomasz Szymański zostali finalistami Olimpiady Filozoficznej w Warszawie. Mariusz Pajkowski wygrał Wojewódzki Konkurs Astronomiczny w Legnicy i uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Prac Naukowych z Astronomii w Grudziądzu. Szkołę ukończyło 125 absolwentów w tym 43 z wysokimi (powyżej 4.0) wynikami. Wzorowymi absolwentami tego rocznika zostali: Paweł Urbańczyk, Sylwia Kowalczyk i Sławomir Kozłowski. Poza tym średnią 5.0 na maturze uzyskali: Tomasz Rajman, Robert Berłowski, Anna Zaburska, Ewa Kolanowska, Piotr Białoń i Ewelina Fik. Wychowawcami klas maturalnych byli: Krzysztof Iwański, Barbara Najgebauer, Roman Bochanysz i Leokadia Klich. W pracy społecznej na rzecz szkoły wyróżnili się rodzice: Panowie Jan Kruk, Jerzy Jankowski, Edmund Kolanowski, Kazimierz Konior, Bernard Gandecki i Pani Elżbieta Kubiak.

 

 

 

 

1992/93

 

   Wyjątkowo liczny rocznik maturzystów (153 osoby). W szkole wdrożono tok indywidualny dla dwóch uczniów z klasy mat - fiz - chem. Rafał Lorenc i Rafał Kulik realizowali w ciągu roku program dwóch lat i w efekcie zdawali maturę po trzech latach. Tomasz Szymański został powtórnie finalistą a Andrzej Buda laureatem centralnych zawodów Olimpiady Filozoficznej. Joanna Uniwersal została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej. Drużyna Szkolna PTSM zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w Puławach. Kilkunastu innych uczniów brało udział w olimpiadach przedmiotowych. Pracę w tym roku rozpoczęli; Krzysztof Jeleń (j.angielski), Ludwik Lehman (fizyka), Dariusz Przybylski (WOS), Patrick Saturley i Morag Thomson z Wielkiej Brytanii (j.angielski). Roczne zastępstwo na języku polskim objęły polonistki; Ewa Woźnicka, Beata Szumna i Danuta Koszela. W pracy wyróżniło się wielu nauczycieli, wicedyrektor Joanna Kowalczyk otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty.

    Wśród 153 maturzystów aż 83 uzykało średnią 4.0  i wyższą. Wzorowi absolwenci tego rocznika to: Adrianna Czyż, Tomasz Śmietana, Arletta Tyszkiewicz, Joanna Uniwersal, Agnieszka Nowakowska, Kamila Kuriata, Sebastian Stępień, Paweł Strączyński, Grzegorz Bania, Agnieszka Kott, Piotr Kociucki, Mariusz Pajkowski, Marcin Szymankiewicz, Agnieszka Adamczyk, Rafał Lorenc i Rafał Kulik. Wysokie średnie ma maturze (5.0 lub więcej) uzyskali również Adrianna Walentynowicz, Urszula Drozd, Ewa Chwałko, Magdalena Kulesz, Marcin Horbatowski, Monika Iwaszków, Wojciech Stern, Agnieszka Adamczyk i Izabella Głowacka.  Wychowawcami klas maturalnych byli: Krystyna Zawadzka, Barbara Karolczak, Stanisław Knurowski, Mirosław Rogowski i Jolanta Kubiak. W pracy na rzecz szkoły wyróżnili się rodzice; Teresa Grell, Sabina Uniwersal, Teresa Prusisz, Władysław Bożkiewicz i Jan Kasprzak.

 

1993/94

 

  Rok 1994 był rokiem w którym kończył się pierwszy eksperyment klasy autorskiej matematyczno-fizyczno-informatycznej, gdy tymczasem cztery inne klasy realizowały już siedem programów autorskich, m.in. w profilu przyrodniczym, humanistycznym, geograficzno-ekonomicznym i matema-tyczno-informatycznym. 27 uczniów startowało w II stopniu olimpiad przedmiotowych; matematycznej, ekologicznej, biologicznej, języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Drużyna PTSM uzyskała IV miejsce w Polsce w Zlocie Młodzieży w Krakowie, I miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim i trzy pierwsze miejsca w konkurencjach Rajdu im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim. Rafał Łebek zajął II a Paweł Tesarski IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym, co dało Szkole I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Szkolna drużyna ekologiczna wygrała Ogólnomiejski Konkurs w akcji "Oczyścić Świat" zdobywając wysoką nagrodę pieniężną dla szkoły. Zawiązała się  redakcja uczniowska i ukazał się pierwszy numer literackiego pisma PAPIRUS. Pracę w szkole rozpoczęli nauczyciele; Marian Mojszczak (matematyka), Jarosław Napierała (j.angielski),  Maria Niemiec (chemia), ksiądz Eligiusz Piotrowski (religia) i na rocznym zastępstwie wychowania fizycznego Piotr Zembrzuski.

   Maturę zdali wszyscy ze 116 absolwentów. Ponad połowa uzyskała wysokie wyniki - średnia matury (4.0) była najwyższa od początku istnienia szkoły. Do wzorowych absolwentów tego rocznika należą; Sylwia Farfał, Margarita Gągół, Izabela Kopa, Marta Łabowska, Marek Kamiński, Tomasz Kaczmarek, Sławomir Ziemian. Wysokie wyniki na maturze (5.0 lub więcej) uzyskali poza tym; Anita Horbat, Wower Sławomir, Młodziński Sebastian, Rogóz Ewa i Kopa Izabella. Szkołę ukończył również mistrz międzynarodowy w szachach (obecnie arcymistrz) Tomasz Markowski. Wychowawcami klas maturalnych byli: Roman Bochanysz, Barbara Paluch, Anna Zembrzuska, Nina Daniłowa. W pracy na rzecz szkoły szczególnie zasłużyli się Panowie Jan Kasprzak i Lech Jaroń.

 

 

 

 

1994/95

 

   Rok szkolny szczególnie bogaty w osiągnięcia uczniów na konkursach i olimpiadach. Alicja Jankowska uzyskała IV miejsce na Olimpiadzie Ekologicznej w Legnicy, Modzelewska Barbara II miejsce na Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim. Drużyny sportowe koszykówki i piłki ręcznej uzyskały czołowe miejsca w mieście. Izabela Palicka zdobyła Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Od Mickiewicza do Miłosza" pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Zdobyła też wyróżnienie specjalne za najlepsze wykonanie utworu Adama Mickiewicza. Kamil Trojan uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Prace Naukowe z Fizyki. Michał Romanowski i Paweł Tesarski IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym  a Roberta Banasiewicz II miejsce w Małej Olimpiadzie Matematycznej. Drużyna Szkolna PTSM po raz kolejny startowała w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży zajmując I miejsce w kraju. Poza tym wielu uczniów wzięło udział w Olimpiadach; języka francuskiego, niemieckiego, astronomicznej, i filozoficznej (III miejsce Magdaleny Ptaszyńskiej w Jeleniej Górze). Udane też były starty (III miejsca) drużyn strzeleckich, sanitarnych i sportowych. Drużyna ekologiczna zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

    Na wiosnę 1995 roku w miejsce wcześniej funkcjonującego Komitetu Rodzicielskiego utworzono Radę Szkoły złożoną z rodziców, uczniów i nauczycieli. Pierwszym przewodniczącym Rady szkoły został Pan Ryszard Gruszka a jego zastępcą uczennica Alicja Kuśnierek. Pracę w szkole podjęli nauczyciele; ksiądz Zbigniew Cieszkowski, polonistki - Joanna Lehman i Maria Ryczkowska, Marek Sienkiewicz (historia) i Andrzej Wysocki (j.angielski). Wśród wielu nauczycieli wyróżnionych w pracy nagrodę Kuratora Oświaty otrzymali Barbara Karolczak i Ludwik Lehman.

    Szkołę ukończyło 95 absolwentów w trzech klasach. Klasę z rozszerzonym językiem francuskim (17 osób zdawało pisemną maturę z tego języka) prowadziła Ewa Jeleń, matematyczno-fizyczną - Ludwik Lehman a biologiczno-chemiczną Maria Niemiec. Wzorowi absolwenci tego rocznika to; Michał Romanowski (jedyny w tym dziesięcioleciu ze średnią 6.0 na maturze), Bartłomiej Wizmur, Agata Zwonik, Magdalena Ptaszyńska, Joanna Wrotniak. Poza tym wysokie wyniki na maturze uzyskali; Monika Janowska, Sławomir Konkol, Paweł Tesarski, Magdalena Kubik. W szkole rozpoczęto budowę Obserwatorium Astronomicznego.

 

 

1995/96

 

   Pracę w szkole rozpoczęli nowi nauczycieli informatyki - Mieczysław Cepowski i Lucyna Kukła. Po dwuletniej przerwie powrócił anglista Jerzy Piczak a naukę religii przejął ksiądz Piotr Spychała. Rada Pedagogiczna zakończyła pracę nad opracowaniem Indywidualnego Systemu Profilowania Nauki, w który weszły od września 1996 klasy drugie. System umożliwia każdemu uczniowi wybór odpowiednich fakultetów profilujących przebieg jego nauki. W ramach systemu uczniowie mogą wybierać corocznie przedmioty rozszerzające program nauki do ustalonego profilu. Zarówno uczniowie jak i kandydaci do szkoły wysoko oceniali tę możliwość. Wyraźnie poprawiły się średnie wyniki nauczania szkoły, na koniec roku szkolnego średnia ta była równa 4.0. W konkursach wojewódzkich i olimpiadach II stopnia wystartowało kilkadziesiąt uczniów. Wielu uczniów wzięło udział w konkursach recytatorskich i artystycznych, olimpiadzie języka łacińskiego, olimpiadach matematycznej, fizycznej i astronomicznej. Kamil Trojan uzyskał nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Naukową z fizyki oraz Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

   Wychowawcami klas maturalnych byli; Stanisław Klucha (profil humanistyczny), Jolanta Budkowska (profil matematyczno-fizyczny), Zofia Męczyńska (profil biologiczno-chemiczny) i Danuta Romańska (profil ogólny). Wzorowi Maturzyści tego rocznika to; Arkadiusz Domagała, Magdalena Polak, Beata Skała, Alicja Jankowska, Monika Ambryszewska, Renata Grębska, Bogumiła Barańczuk. Poza tym wysokie wyniki (średnia 5.0 lub więcej) na maturze uzyskali Jadwiga Adamska, Beata Skała, Piotr Cyganek, Iwona Białas, Bogusława Skalska, Joanna Stoklasek, Lucyna Partyka, Małgorzata Kaja. Szkołę ukończyło 117 absolwentów z czego 53 uzyskało dobre lub wyższe wyniki na maturze.

 

 

1996/97

 

   Szkoła, po raz pierwszy w swej historii była wizytowana przez Kuratorium Oświaty. Badano wyniki nauczania, organizację i prowadzenie lekcji, działalność szkoły w zakresie statutowym i programowym a także osiągnięcia uczniów i nauczycieli. W wyniku ponad dwumiesięcznej wizytacji szkoła otrzymała szczególnie wysoką  ocenę swej pracy. Pracę w tym roku rozpoczęli nauczyciele; Violetta Borkowska (j.polski), ksiądz Grzegorz Sopniewski, Elżbieta Wysocka i Agnieszka Zawadzka (język angielski) oraz na rocznym zastępstwie Renata Drewniak (biologia). Wśród wielu nauczycieli wyróżnionych za pracę nagrodę Kuratora Oświaty uzyskali; Alicja Szymańska i Stanisław Klucha. Na jesieni odbył się pierwszy Turniej Tenisowy Liceów Ogólnokształcących o Puchar Dyrektora II LO. Drużyna szkolna (Ewelina i Tomasz Sztangret, Katarzyna Kulhawik, Katarzyna Radzymińska i Piotr Kardaś) obroniła puchar zajmując I miejsce. Turniej organizowała Rada Szkoły, której nowym przewodniczącym został Pan Jerzy Sztangret. Również Rada Szkoły zorganizowała w drugiej połowie roku szkolnego I Ogólnomiejski Turniej Halowy Piłki Nożnej Szkół Ponadpodstawowych. Drużyna szkolna doszła do półfinału tego turnieju. Kilkunastu uczniów wystartowało na II stopniu olimpiad przedmiotowych; języka polskiego, matematycznej, fizycznej, biologicznej, języka łacińskiego, wiedzy o społeczeństwie, artystycznej. Tomasz Karwicki wygrał Wojewódzki Konkurs Fizyczny w Legnicy, Drużyna PTSM zajęła I miejsce w Wojewódzkim Zlocie Młodzieży. Drużyna Piłki Siatkowej dziewcząt zajęła III miejsce w województwie. Kamil Trojan powtórnie wygrał Ogólnopolski Konkurs Prac Naukowych z Fizyki, otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i zakwalifikował się do Międzynarodowego Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej w Mediolanie.

 

  

 

Szkołę ukończyły cztery klasy autorskie o profilach; matematyczno-fizyczno-informatyczny (wychowawca Leokadia Klich), przyrodniczy (wychowawca Barbara Karolczak), przyrodniczy (wychowawczynie Jolanta Kubiak i Nina Daniłowa), geograficzno-ekonomiczny (wychowawca Krystyna Zawadzka) i ogólny (wychowawca Barbara Najgebauer). Maturę zdało 138 absolwentów - dokładnie połowa uzyskała dobre lub wyższe wyniki na maturze. Wzorowi absolwenci to; Roberta Banasiewicz, Piotr Budkowski, Tomasz Karwicki, Anna Kwiecińska, Bartek Ostrowski, Radek Raczkowski, Kamil Trojan, Jędrzej Sokolnicki, Anna Malinowska, Marta Szejmo, Agnieszka Krakowiak, Joanna Hejber. Średnie 5.0 lub wyższe na maturze uzyskali poza tym  Karolina Mordzak, Błażej Przybyszewski, Damian Romański, Marta Wnukiewicz, Agnieszka Tabolicz i Katarzyna Szura. W pracy szkoły zaangażowanych było wielu rodziców, którzy aktywnie pomagali w organizacji studniówki. Szczególnie aktywna była Rada Szkoły z  Przewodniczącym Jerzym Sztangretem.

 

 

 

1997/98

 

     Dziesiąty rok istnienia szkoły. Zapisał się on zakończeniem cyklu profilowania nauki kształcenia przez klasy profilowane w całości. Od września 1998 roku wszyscy uczniowie określają wybór fakultatywnych grup w ramach których są realizowane poszczególne profile. Oznacza to, że w tej samej klasie uczniowie realizują różne profile, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Wspólne są dla wszystkich oczywiście wszystkie podstawowe przedmioty, o profilu decyduje liczba zrealizowanych godzin i zakres materiału programowego. Wprowadzono także przedmioty dodatkowe jak filozofia, astronomia czy elementy ekonomii a także etyka. Ten system profilowania ma być zgodnie z wdrażaną obecnie reformą oświaty charakterystyczny dla liceów - więc szkoła praktycznie jest już do niej przygotowana w tym zakresie. Pracę w tym roku szkolnym rozpoczęli nauczyciele; Elżbieta Hanczarek, Agnieszka Jaduszyńska, Julita Pajkowska (j. angielski), Ewa Milicz (pedagog), Marek Rogowski (historia), ks. Andrzej Sapieha, Agnieszka Szatkowska (j. niemiecki), Anna Szomko (chemia) - absolwentka II LO, Anna Zaburska (geografia) - absolwentka II LO, Paweł Hedrych, Małgorzata Twardowska i Elżbieta Hapel (wych. fiz.), Kazimierz Szynkarek (przysp. obronne). Wśród osiągnięć należy wymienić start kilkunastu uczniów na II stopniu olimpiad; filozoficznej, języka polskiego (wyróżnienie dla Izabeli Jakubowskiej i Jakuba Stojka we Wrocławiu), j.niemieckiego, j.francuskiego i ekologicznej. Poza tym wiele sukcesów drużyn sportowych oraz I miejsce w kraju  na Ogólnopolskim  Zlocie Młodzieży PTSM w Krakowie. Izabela Jakubowska prezentowała wystawę fotograficzną, która niespodziewanie okazała się dużym wydarzeniem kulturalnym. Odbył się też przegląd twórczości uczniowskiej - kilkugodzinny koncert w Miejskim Ośrodku Kultury - na którym zaprezentowano fragment "Tanga" Sławomira Mrożka oraz wiele utworów muzycznych i recytacji. W tym roku szkolnym powstała Internetowa strona II Liceum umieszczona na oficjalnej stronie miasta Głogowa oraz Internetowe wydanie PAPYRUSA zredagowanych pod kierunkiem Aleksandra Czyża z klasy IVB. Rada szkoły zorganizowała kolejne turnieje miejskie dla szkół średnich; halowy piłki nożnej w którym drużyna szkolna brała udział i tenisa ziemnego w którym zwyciężyła drużyna II LO. Odbył się również niezapomniany Rajd Gwiaździsty klas czwartych zorganizowany przez Radę Szkoły i wychowawców klas. W pracach na rzecz szkoły w dalszym ciągu aktywna była Rada Szkoły. Wśród rodziców w pracy na rzecz szkoły zasłużyli się Andrzej Permoda i Jerzy Sztangret.

     W 1998 roku do matury przystąpiło 162 abiturientów. Do wzorowych absolwentów tego rocznika zaliczają się; Magdalena Musielska, Magdalena Wilczak, Ewelina Sztangret, Katarzyna Tryka, Izabela Jakubowska, Justyna Chondromadidis, Marek Łyczka, Magdalena Fedorowicz, Ewelina Miśko, Monika Lipowska, Barbara Augustyniak, Marta Wiśniewska, Katarzyna Piórkowska, Katarzyna Miaskowska, Marta Sojka, Małgorzata Stachowicz i Anna Makuch. Średnią 5.0 lub wyższą na maturze uzyskali ponadto; Katarzyna Salczyńska, Urszula Majdańska, Anna Gabryś i Małgorzata Walkowiak. Średnią 4.0 lub wyższą na maturze uzyskało 81 ze 161 absolwentów. Wychowawcami klas maturalnych byli; Marian Mojszczak (IVA), Marek Sienkiewicz (IVB), Anna Zembrzuska (IVC), Krzysztof Iwański (IVD), Paweł Hedrych (IVD).

 

 

 

1998/99

 

   26 września odbyły się obchody X – lecia istnienia szkoły. Na uroczyste spotkanie w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przybyło kilkudziesięciu nauczycieli i ponad trzystu absolwentów szkoły. Przedstawiona została przez dyrektora historia dziesięciolecia szkoły. Niezwykle udany był program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. Na jego zakończenie Rada Pedagogiczna wykonała (na scenie!) piosenkę napisaną przez nauczycieli dla absolwentów zaczynającą się od słów: „Na szkołę patrzysz bez emocji ...”. Po południu, już na terenie szkoły, trwały spotkania absolwentów i ich byłych wychowawców. Kuchnia wydawała obiady a w klasach  organizowano spotkania przy kawie. Zaproszeni goście, w tym delegacja z IGS Langenhagen, delegacja Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty, dyrektorzy głogowskich szkół i nauczyciele spotkali się na sali gimnastycznej. Cały dzień w sali nr 1 czynna była pierwsza szkolna wystawa pamiątek, dyplomów, zdjęć i kronik, w tym ekspozycja Rady Szkoły. Wieczorem spotkania absolwentów i wychowawców były kontynuowane w kawiarniach na terenie miasta.  

      W tym roku szkolnym po raz pierwszy funkcjonował system fakultatywnego profilowania w klasach czwartych. Czwartoklasiści wybierali fakultety najczęściej zgodne z wyborem przedmiotów maturalnych. Ci, którzy zmienili dotychczasowe zainteresowania mogli zmienić profil. Pracę podjęli nauczyciele: Piotr Kaczmarzyk i Jan Kruk (przysposobienie obronne), Magdalena Nierychła (religia). Na emeryturę odeszły Panie: Leokadia Klich (matematyka) i Nina Daniłowa (język rosyjski). Dalszą pracę kontynuowały już w niepełnym wymiarze godzin. Do II stopnia ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych zakwalifikowali się: Luiza Batycka (język angielski), Ewelina Eryng, Karolina Łozińska, Katarzyna Krupska, Małgorzata Musielska (język francuski);, Karolina Smektała, Joanna Piwowar, Dorota Kozłowska, Magdalena Mądra, Małgorzata Musielska (język polski);, Aleksandra Buczek, Adam Ciernicki, Agata Lenartowicz, Katarzyna Szcześniak, Marta Mazurkiewicz, Magdalena Wawrzyniak (biologia), Aneta Krawiec i Agnieszka Bochanysz (filozofia). Grupa uczniów pod opieką Agnieszki Niżnik i Agnieszki Jaduszyńskiej uczestniczyła w kolejnej edycji Zawodów sportowo językowych o nazwie SPORT FUSION, tym razem we Francji (Renault-Chatea’u). Jesienią uczniowie IIIb, gościli grupę uczniów z Langenhagen w ramach trwającej współpracy i wymiany młodzieży.

 

 

             

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie

 

ABSOLWENCI   1991 - 2003

<div align="center">

Rok

Liczba absolwentów

Średnia

matury

Liczba absolwentów ze średnią 4,0 lub

więcej

 

1991

 

91

 

3,56

 

38 (42%)

 

1992

 

125

 

3,68

 

46 (37%)

 

1993

 

153

 

3,88

 

83 (54%)

 

1994

 

116

 

3,96

 

65 (56%)

 

1995

 

95

 

3,83

 

48 (51%)

 

1996

 

117

 

3,72

 

53 (45%)

 

1997

 

138

 

3,86

 

69 (50%)

 

1998

 

161

 

3,90

 

81 (50%)

 

1999

 

170

 

4,10

 

96 (57%)

 

2000

 

157

 

4,16

 

103 (66%)

 

2001

 

143

 

4,10

 

86 (60%)

 

2002

 

151

 

4,17

 

100 (66,2%)

 

2003

 

160

 

4,27

 

111 (69%)

 

Razem

 

1777

3,94

979 (55,1%)

 

 

Zamiast zakończenia...

 

     Nie jest możliwe w sposób zwięzły przedstawić pełną historię tych lat. To nie tylko ponad 1000 absolwentów, z których ponad połowa (!) osiągnęła dobre lub wyższe wyniki na maturze. To nie tylko historia losów tych absolwentów z których ogromna większość podjęła studia a wielu już je ukończyło. To nie tylko historia pracy i zaangażowania nauczycieli, wychowawców i rodziców. To również wiele imprez do których należało by zaliczyć kilkaset wycieczek turystycznych, kilkadziesiąt obozów wędrownych, kilkaset różnych wydarzeń kulturalnych w których braliśmy udział. To również historia prac Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i rodziców zaangażowanych w sprawy szkoły. To historia współpracy z uczelniami wyższymi a także od kilku lat prowadzona wymiana młodzieży i współpraca z Integrierte Gesamtschule z LANGENHAGEN w Niemczech. To historia wielu wyjazdów zagranicznych, udziału w międzynarodowych zawodach SPORT FUSION w Derbyshire w Anglii. To historia egzaminów wstępnych, drzwi otwartych dla ósmoklasistów, absolwentów odbywających praktyki pedagogiczne w szkole. To historia ciężkiej pracy pracowników obsługi, stołówki, administracji. Bez tej pracy szkoła nie mogła by funkcjonować. Historia ta, jeszcze zupełnie świeża zaczyna już zapełniać  archiwum dokumentacji szkolnej. Zapełnia również półki albumami zdjęć, kronikami, taśmami magnetowidowymi i kilobajtami strony Internetu.  Zapełnia gabloty dyplomami i pucharami. Historia ta jednak wypełnia przede wszystkim nasze serca i pamięć. Najtrwalszy schowek jaki możemy sobie wyobrazić. Przypomina, że przychodząc do szkoły chcieliśmy COŚ ważnego w życiu zrobić, coś osiągnąć. Żyjemy wspólnie myślą, że to się nam udało. Chodziło przecież o stworzenie szkoły w której uczniowie, nauczyciele i rodzice będą współpracować w jednym wspólnym kierunku. Doskonalić się wewnętrznie, uczyć samodzielnego myślenia i życia, rozumieć innych i przygotowywać do odpowiedzialności. Tym żyliśmy w minionym dziesięcioleciu i tym żyjemy nadal. Zakończenia być nie może, bo ciąg dalszy trwa... 

 

 

 Roman Bochanysz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka dla absolwentów II LO

 

Na szkołę patrzysz bez emocji

Te same mury lecz nie ten czas

Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy

Musisz już nosić dorosłą twarz

 

Ktoś inny chodzi tu za Ciebie

Drży przed maturą podnosi krzyk

A ty na studiach lub w innym niebie

I ściągi Ci już nie poda nikt

 

         Przemyśl to sam przemyśl to sam

         Nie zamieniaj serca w twardy głaz

         Póki jeszcze serce masz

 

Dziś widzisz razem na tej sali

Bliskich Ci ludzi radosny tłum

I przeszłość płynie znów z oddali

Faluje morze znajomych głów

 

Zabrzmiały ciepłe piękne słowa

Od których cała minęła złość

I zacznie w Tobie myśl kiełkować

Że pić ze źródła nigdy dość

 

         Przeżyj ten stan przeżyj nie sam

         Nie zamieniaj serca w twardy głaz

         Póki jeszcze serce masz

 

         Przeżyj to sam przeżyj to sam

         Nie zamieniaj serca w twardy głaz

         Póki jeszcze serce masz.

 

Melodia: zespół "Lombard"

Słowa i wykonanie:

Nauczyciele II LO

26.09.1998r.